Ev Güvenlik Sistemleri

Kent Alarm İşyeri Güvenlik Sistemleri ile ofisinizde yaşanabilecek hırsızlık, su baskını, yangın gibi durumlarda harici ve dahili sirenler devreye girer ve alarm izleme merkezine ilgili olayın sinyali ulaşır. Sirenler olay anında yüksek desibelde ses üreterek yakın çevreyi uyarır.

Ayrıntılı Bilgi

İşyerleri, çalışanların kendilerini güven içerisinde hissetmeleri gereken çalışma alanlarıdır. Güven hissinin devamlılığı, gerek firmanızın sinerjisi, gerekse üretim verimliliği açısından gayet önemlidir. Ne yazık ki günümüzde herhangi bir İşyeri Güvenlik Sistemleri ile korunmayan firmalar dâhili ve harici nedenler ile tehdit altında kalabilmektedir.

Diğer yandan gün geçtikçe artan hırsızlık, yangın, su baskını gibi vakaları da, kurum sahiplerini güvenlik önlemleri edinme konusunda daha kararlı bir hale gelmektedirler.

İşyeri Güvenlik Sistemleri, tek bir amaca yönelik kurulabileceği gibi, birçok amaca yönelik de kurulabilmektedir. Aşağıda yer alan seçeneklerden en az bir adedi olmak üzere çoklu seçim de yapılabilmektedir.

  • İşyeri Hırsız Alarm Sistemleri: İşyerine yapılmak istenen izinsiz girişlerin işyeri sahibine ve kolluk kuvvetlerine bildirimini sağlayan sistemdir.
  • İşyeri Yangın Alarm Sistemleri: İşyerinde oluşabilecek herhangi bir yangın durumunda Alarm İzleme Merkezi vasıtası ile işyeri sahibi ve ilgili birimlere bildirimini sağlayan sistemdir.
  • İşyeri Acil Sağlık Hizmetleri: İşyerinde oluşabilecek acil sağlık hizmeti ihtiyacına yönelik ilgili birimlere bildirim sağlayan sistemdir.
  • İşyeri Güvenlik Kamera Sistemleri: İşyeri içi ve dışı için gerekli güvenlik görüntülerini toplayan sistemdir.
  • İşyeri Panik Alarmı : İşyerinde gerçekleşen soygun girişimlerinde, soyguncu fark etmeksizin anlık kolluk kuvveti ihtiyacı iletimini sağlayan sistemlerdir.

İşyeri ya da ofisin güvenlik derecesi artırılmak istenildiğinde, optimum çözümler üretilebilmesi açısından ihtiyaçların doğru bir şekilde tespit edilebilmesi, bu nedenle de ne tür hizmetlere işyerinin nerelerinde ihtiyaç duyulabileceğinin analiz edilmesi gerekmektedir. İlgili analizler, konusunda uzman teknik personel tarafından, ilgili iş yerinin incelenmesinin ardından da netleştirilebilir.